Gemeenten

Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken op hun bord. Om deze taken met de beschikbare middelen op hoog niveau uit te voeren is een hele uitdaging. Wij helpen gemeenten in de verschillende domeinen graag met deze uitdaging door scherpe op feiten gebaseerde analyses maar ook door te verbinden en samenwerkingen tot stand te brengen met maatschappelijke partners en de markt.

 • Elliott Thijssen
  Inkoopbesparings-trajecten

  Significant voerde in de afgelopen jaren meerdere inkoopbesparingstrajecten uit voor verschillende gemeenten, waaronder de gemeenten Almere, Eindhoven en Barneveld.

 • Jeroen van Alphen
  Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte

  De gemeente Epe is een pionier. Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft zij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte integraal uitbesteed aan een combinatie van marktpartijen.

 • Roel van Weert
  Landelijke afspraken specialistische jeugdzorg en ZG

  Wij hebben de VNG ondersteund bij het maken en implementeren van deze landelijke inkoopafspraken met deze aanbieders.

 • Iri Angeli
  Gemeente Almere - Inkoop en implementatie

  Significant begeleidt de gemeente Almere bij de inkoop van alle nieuwe taken naar aanleiding van de drie Decentralisaties (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet).

 • Jan-Pieter Papenhuijzen
  Businesscase SSC Inkoop

  Voor de gemeente Rotterdam stelde Significant een businesscase op voor het SSC Inkoop. Daar waar gemeentelijke diensten niet in staat zijn zelf een professionele inkoopfunctie vorm te geven, haakten zij aan bij het SSC Inkoop.

 • Vicky Drost
  Totstandkoming Actiecentrum Veiligheid

  Het Veiligheidshuis Amsterdam en de Top600 werkwijze worden samengebracht in het Actiecentrum Veiligheid.

 • Wouter Jongebreur
  Onderzoek doorontwikkeling Veiligheidshuis

  Onderzoek naar en ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid voor doorontwikkeling van het Veiligheidshuis.

 • Jeroen van Alphen
  Categoriestrategieën Tunnels en Materialen

  De gemeente Amsterdam maakt een volgende slag in het professionaliseren van haar inkoopfunctie.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01