Impactanalyses geven ketenbreed inzicht

Hoe weet je vooraf wat de effecten van nieuw beleid zijn? En hoe weet je of de werklast door dat nieuwe beleid gaat veranderen? Daar is een impactanalyse voor!

Hoe weet je vooraf wat de effecten van nieuw beleid zijn? En hoe weet je of de werklast door dat nieuwe beleid gaat veranderen? Daar is een impactanalyse voor!

Een impactanalyse is een gestructureerde methode om vooraf te analyseren wat de gevolgen van een voorgenomen beleids- of wetswijziging zal zijn. Daarbij kijken wij zowel naar doelbereiking, verandering in werkprocessen als naar werklasteffecten zelf. Vaak staat het beleid nog niet helemaal vast of zijn er onzekerheden rondom belangrijke aannames; we maken daarom waar nodig gebruik van verschillende scenario’s. We gebruiken diverse methoden bij het uitvoeren van een impactanalyse (spreadsheet modelling, systeemdynamica of met behulp van een businesscase).

We geloven dat marktkennis van groot belang is bij het uitvoeren van een impactanalyse. We voeren deze daarom bij voorkeur uit op de beleidsterreinen waar we actief zijn: de zorg, veiligheid en justitie en het sociaal domein. We streven ernaar om experts uit het veld actief te betrekken bij ons onderzoek. Dit zorgt niet alleen voor een bredere inhoudelijke inbreng, maar ook voor draagvlak voor het eindresultaat.

Voorbeelden van impactanalyses:

  • Impactanalyse DNA-afname bij inverzekeringstelling (ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Impactanalyse toekomst GGZ (GGZ Nederland)
  • Impactanalyse overheveling alcoholslot naar het strafrecht (ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Business case jeugdzorg regio Noord-Veluwe (Regio Noord-Veluwe).
Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01