Onderscheiden van prestaties van Zichtbare Zorg

Wij hebben Zichtbare Zorg geadviseerd over de analysemethoden voor de gegevens en de eisen die gelden voor het statistisch betrouwbaar onderscheiden van verschillen tussen zorgaanbieders.

Binnen Zichtbare Zorg worden indicatorwaarden vastgesteld met klassieke methoden of met Eempirical Bayes-methoden. De wetenschap adviseert de toepassing van Empirical Bayes. Deze methode is echter niet binnen elke sector of voor elke indicator zonder meer toepasbaar. Wij hebben de mogelijkheden en beperkingen van beide methoden vastgesteld aan de hand van simulaties. Vervolgens is een beslismodel opgesteld dat antwoord geeft op de vraag waar en wanneer Empirical Bayes-methoden toepasbaar zijn en wat dient te gebeuren wanneer Empirical Bayes-methoden niet gewenst zijn of naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leiden.

Een indicator moet het vermogen hebben om scores van zorgaanbieders te onderscheiden van het landelijk gemiddelde, zonder dat toeval hierin een grote rol speelt. Wij hebben signaalvlaggen vastgesteld voor het statistisch betrouwbaar onderscheiden van indicatorwaarden die met klassieke methoden worden geschat. Gegeven de wetenschappelijke voorkeur voor Empirical Bayes- methoden hebben wij ook onderzocht of er voor deze methode een signaalvlag voor statistisch betrouwbaar onderscheiden mogelijk is. Daarvoor hebben wij verschillende varianten voor signaalvlaggen ontwikkeld en de resultaten ervan doorgerekend. Aan de hand van de bespreking met experts hebben wij geadviseerd over de signaalvlagmethodiek die het meest adequaat lijkt voor toepassing bij Empirical Bayes-analyses.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg


Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01