Raad voor Volksgezondheid en Zorg: Naar voren!

Met de discussienota ’Zorg voor je gezondheid’ van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg is het gevleugelde begrip ‘van zz naar gg’ in de zorg geïntroduceerd en geadopteerd.

Deze basisgedachte is in belangrijke mate gebaseerd op de door ons uitgevoerde achtergrondstudie die met systeemdynamische analyse aantoont: de zorg moet naar voren!

Voor de achtergrondstudie ontwikkelden wij simulatiemodellen (voor diabetes, mammacare, depressie en ouderenzorg) die onderbouwen dat grootschalig inzetten op preventie, sturen op gezond gedrag, verbeterde diagnose en zelfmanagement noodzakelijk is om de zorg op termijn beheersbaar te houden. Sterker, uitsluitend combinaties van grootschalige interventies zijn potentieel in staat om de enorme problemen in termen van aantallen (chronisch) zieken en zorgkosten het hoofd te bieden c.q. te mitigeren. Door het ’naar voren schuiven’ van de zorg, wordt het relatieve belang van het traditionele zorgdomein in de keten kleiner en zal deze zich meer en meer (moeten) richten op de achterkant van de keten. De rol van het maatschappelijke voorportaal wordt echter des te belangrijker.

De conclusie van de achtergrondstudie is verder dat er een revolutie nodig is in de zorg en in het denken over de zorg. Bestaande patronen in vraag en aanbod moeten worden beschouwd als een stepping stone naar een nieuwe ordening, waarinactoren gezondheid en zorg beschouwen als een systeem dat zij integraal moeten benaderen, en zelfs over de grenzen van de zorg heen, met de daarbij behorende integrale sturing en langetermijnfocus. Ofwel, een focus op gezondheid en gedrag (gg) leidt tot een meer duurzame gezondheidszorg dan een focus op ziekte en zorg (zz).

Dit is de eerste keer dat op een zo grote schaal het zorgstelsel als systeem is geanalyseerd. Methoden die zijn toegepast: systeemdynamica, literatuurstudie, systems thinking, scenarioanalyse en (groeps)interviews.

Zorg voor je gezondheid


Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01