Inkoopsamenwerking gaat als de brandweer!

De brandweer bestaat van oudsher uit honderden gemeentelijke brandweerkorpsen, met nog een veelvoud hiervan aan ‘uitrukposten’. 'De Nederlandse brandweer’ bestaat dus eigenlijk niet.

Maar al die brandweerkorpsen zoeken gezamenlijk de afgelopen jaren wel steeds nadrukkelijker naar samenwerkingsvormen. Dit proces is de laatste jaren versneld door de zogenoemde regionalisering van de brandweer en de invoering van Veiligheidsregio’s. Wij zijn sinds 2009 betrokken bij het proces van vinden van mogelijkheden voor landelijke samenwerking op het vlak van inkoop.

Na een eerste vooronderzoek naar de bereidheid van brandweerkorpsen om aan inkoopsamenwerking te beginnen, hebben wij de afgelopen jaren in samenwerking met de Raad van Regionale Commandanten een groeiscenario ontwikkeld voor drie jaar (2012-2014).

Het groeiscenario komt erop neer dat de brandweer de individuele regionale professionaliseringspaden stimuleert en volgt, en dat één of meer centrale faciliteiten dit proces waar mogelijk gaan ondersteunen en ontzorgen.

De eerste stap van het groeiscenario is het uitvoeren van een nulmeting: het maken van een ‘foto’ van de inkoopvolwassenheid van de 25(!) individuele brandweerregio’s. Wij hebben voor deze foto een ‘light’ auditmodel ontwikkeld op basis van wereldstandaarden en eigen ervaringen met inkoopaudits. De 25 brandweerregio’s zijn op basis van dit model individueel door ons doorgelicht. Op basis van de auditresultaten bekijken we samen met de brandweer welke regio’s een bovenregionale rol kunnen en willen spelen ten behoeve van de inkoopsamenwerking, en welke regio’s juist baat hebben om bij een van hun collega’s aan te sluiten. 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01