Departements- en provincie-overstijgende IUC's

De rijksoverheid brengt de 350 inkooppunten terug naar circa 20 inkoopuitvoeringscentra (IUC’s). Rijksorganisaties konden zich kandidaat stellen. En met succes: de bouw van het IUC-Noord is een feit.

CJIB en DUO hebben de departements- en provinciegrenzen gelaten voor wat ze zijn en zijn in samenwerking het traject van kandidaatstelling ingegaan. En met succes: de bouw van het IUC-Noord is een feit.

De eerste stap bestond uit het beantwoorden van de vraag welke randvoorwaarden het CJIB en DUO in moeten vullen om te komen tot een langdurig succesvolle samenwerking. Na de beantwoording daarvan hebben beide organisaties het IUC-Noord vanuit een gezamenlijk initiatief kandidaat gesteld. En niet alleen ten bate van het CJIB en DUO: alle organisaties uit de OCW-kolom gingen erin mee.

Daarna is intensief samengewerkt met mensen vanuit de deelnemende organisaties om te komen tot de benodigde plannen: businesscase, verrekensystematiek, organisatie- en formatierapport en transitieplan. Daarnaast is de governance uitgewerkt waaraan vanwege het departementsoverstijgende karakter extra eisen waren verbonden. Op basis van de plannen heeft de landelijke stuurgroep Compacte Rijksdienst de kandidaatstelling gehonoreerd en hebben de bestuurders van de organisaties met de plannen ingestemd. De adviezen van de Medezeggenschapsraden waren eveneens unaniem positief.

In de eerste stap hadden wij een begeleidende rol. Na de kandidaatstelling hebben we een intensieve rol gekregen bij het maken van de verschillende plannen en tevens de rol van projectleider ingevuld. We hebben de organisaties vanuit die rol begeleid tot en met de formele besluitvorming bij bestuurder en de adviesaanvragen bij de medezeggenschapsraden.Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01