Naleven Europese aanbestedingsricht-lijnen inzichtelijk gemaakt

De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn opgesteld met als doel het vormen van een Europese markt door het stimuleren van vrije mededinging en grensoverschrijdende bedrijvigheid binnen de Europese Unie.

Wij hebben voor het toenmalige ministerie van Economische zaken onderzoek uitgevoerd naar de naleving van deEuropese aanbestedingsrichtlijnen in 2002, 2004, 2006, 2008 en 2010 in Nederland.

De nalevingsonderzoeken geven een goed beeld van de ontwikkeling van de naleving door aanbestedende diensten in Nederland. Uit deze kwantitatieve onderzoeken blijkt dat de naleving sinds 2002 bij de meeste
sectoren is verbeterd en dat het aantal aanbestedingen in absolute zin is toegenomen.

Naast het vaststellen van een nalevingspercentage per sector hebben wij in 2010 ook onderzoek gedaan naar de redenen van niet-naleving. Met inkopers uit alle sectoren is een causaal model ontwikkeld waarin het begrip naleving centraal staat en de mogelijke verklaringen van niet naleving in relatie tot elkaar zijn weergeven. Aan de hand van dit kwalitatieve model is door middel van een vragenlijst onder 350 inkopers en door diverse interviews getoetst wat de verklarende factoren voor naleving zijn.

Een conclusie van de Nalevingsmeting 2010 is dat er een statistisch verband bestaat tussen de heersende cultuur in de organisatie ten aanzien van Europees aanbesteden, het aantal aanwezige structuurkenmerken en het nalevingspercentage. In andere woorden, hoe meer structuurkenmerken aanwezig zijn en/of hoe positiever de cultuur ten aanzien van Europees aanbesteden is, hoe hoger de naleving is. Daarnaast is een zeer sterk en significant verband aanwezig tussen het volume van een inkooppakket en de kans dat dit pakket volgens Europese aanbestedingsrichtlijnen is aanbesteed. Verder blijkt uit het onderzoek dat, conform de eerdere metingen, grote verschillen waarneembaar zijn tussen onderzochte sectoren in de mate van naleving.
Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01