Businessplan Significant

Significant Data Analytics (SDA) biedt concrete en praktische toepassingen voor haar klanten. Dit doen we voornamelijk in het overheidsdomein, maar ook binnen de private sector.

Significant Data Analytics (SDA) biedt concrete en praktische toepassingen voor haar klanten. Dit doen we voornamelijk in het overheidsdomein, maar ook binnen de private sector. Onze dienstverlening verdelen we onder in drie categorieën:
* Snelle en gerichte dataverzameling
* Data-analyse met focus op de toepassing
* Datavisualisatie die intuïtief en gebruiksvriendelijk is bijvoorbeeld door middels van dashboarding.

Dataverzameling
Met de toename van de enorme hoeveelheden data is het ook steeds belangrijker om de juiste gegevens te verzamelen, te bewerken en te koppelen. Hierbij gebruiken we klassieke database- en datawarehousetechnieken, maar zetten we ook relatief nieuwe technieken in zoals webscraping en text mining.

Zo helpen we de gemeente Almere om hun informatievoorziening binnen het sociaal domein door te ontwikkelen. Voor het SKAO hebben we een webscrape uitgevoerd en een tekst mining module ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe vaak de CO2 prestatieladder in aanbestedingen wordt toegepast (artikel uit de DEAL!).

Data-analyse
Significant heeft jarenlange ervaring in kwantitatief onderzoek. Dit omvat een brede range waaronder benchmarks, voorspellingsmodellen en evaluatieonderzoeken. SDA maakt gebruik van deze ervaring, maar stopt het in een nieuw jasje. Hierbij gebruiken we nieuwe technieken uit de data science en machine learning. Hieronder vindt u twee voorbeeldprojecten.

VWS - Risicoverevening
In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij de afgelopen jaren een reeks aan onderzoeken uitgevoerd ter verbetering van de risicoverevening voor de zorgverzekeraars. Het risicovereveningsmodel modelleert de voorspelbare zorgkosten van alle verzekerden op individueel niveau (rapport). De analyses omvatten onder andere het bewerken en koppelen van grootschalige databestanden, het modelleren van zorgkosten op persoonsniveau, het ontwikkelen van cliëntprofielen met data mining technieken en de vertaling naar voorspellende (econometrische) risicovereveningsmodellen.

WODC - Evaluatie VerMuldering WAM
Significant heeft onderzocht in hoeverre het onderbrengen van artikel 30 WAM in de wet Mulder heeft geleid tot het bereiken van de gestelde doelen en in hoeverre en in welke mate zich (schadelijke) neveneffecten voordoen voor diverse betrokkenen. Vervolgens is onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn om de effectiviteit te vergroten en de schadelijke neveneffecten te minimaliseren (rapport). Onderdeel van het onderzoek was proces- en gegevensanalyse evenals een segmentatiestudie middels dataminingtechnieken.

Datavisualisatie
Data begrijpelijk maken voor iedereen, dat is volgens ons de kracht van datavisualisatie. Door middel van bijvoorbeeld interactieve dashboards hebben medewerkers alle voor hun benodigde informatie op één scherm. Bovendien kan de medewerker de gegevens selecteren die voor hem of haar interessant zijn op dat moment.

Wij geloven ook in de toegevoegde waarde van dashboards voor kwalitatieve gegevens. Zo ontwikkelden wij voor de monitor verward gedrag een online dashboard dat vrijwel geen kwantitatieve data bevat! 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01