Bedrijfsvoering publiek

Investeren in kwaliteit leidt tot kostenbeheersing. Wij helpen organisaties in het publieke domein bij het organiseren en optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Daarbij slaan we de brug tussen beleid en uitvoering, benutten wij het aanwezige potentieel in samenwerkingsmogelijkheden en zorgen wij dat goed gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden die de markt biedt.

 • Elliott Thijssen
  Op weg naar één bedrijfsvoerings-infrastructuur

  De beide kabinetten-Rutte geven uitvoering aan het Programma Compacte Rijksdienst. Het kabinet-Balkenende IV heeft hiervoor de grondslagen gelegd en liet 20 ambtelijke werkgroepen ‘Heroverwegingen’ uitvoeren.

 • Rob Veeke
  Van facilitator naar businesspartner bij Wageningen UR

  Het verzorgen van hoogwaardig universitair onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn het bestaansrecht van de Wageningen UR.

 • Jeroen van Alphen
  ‘Samen-Werken’ in Tilburg

  De afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01