Op weg naar één bedrijfsvoerings-infrastructuur

De beide kabinetten-Rutte geven uitvoering aan het Programma Compacte Rijksdienst. Het kabinet-Balkenende IV heeft hiervoor de grondslagen gelegd en liet 20 ambtelijke werkgroepen ‘Heroverwegingen’ uitvoeren.

Wij zijn vanaf het begin betrokken bij visie- en beleidsvorming rond het thema 'Bedrijfsvoering' en ondersteunen het Rijk op dit moment bij het vertalen van het beleid naar effectieve uitvoering.

Het Rijk, inclusief zijn Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s), is met zijn jaarlijkse inkoopuitgaven van circa € 15 miljard een van de grootste inkopers van Nederland. Onder onze begeleiding en advisering heeft het Rijk in 2009/2010 gezocht naar verbetermogelijkheden op inkoopgebied.

Een belangrijke verandering is het terugdringen van het aantal inkooppunten van enkele honderden naar zo’n 20 zogenaamde inkoopuitvoeringscentra (IUC’s). De essentie van deze beweging is niet zozeer een kostenreductie en verhoging van efficiëntie, maar verhoging van kwaliteit. Wij zijn bij het ontwikkelen van meerdere van deze IUC’s betrokken in verschillende rollen.

Een andere belangrijke verandering is het verder invoeren van ‘categoriemanagement’ voor alle generieke inkoopuitgaven van het Rijk. Met ons rapport '100% categoriemanagement’ hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het rijksbrede categoriemanagement.

De vorming van de compacte rijksdienst heeft ook betrekking op het versterken van de rijksbrede infrastructuur door shared service organisaties (SSO’s) te vormen. Een van die SSO’s is FMHaaglanden die de facilitaire dienstverlening verzorgt voor vrijwel alle kerndepartementen. Wij hebben FMHaaglanden ondersteund bij de oprichting (kostprijsmodel, contract- en leveranciersmanagement, dienstverleningsovereenkomsten) en bij de uniformering en vernieuwing van de dienstverlening.
Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01