Van facilitator naar businesspartner bij Wageningen UR

Het verzorgen van hoogwaardig universitair onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn het bestaansrecht van de Wageningen UR.

Businesspartners helpen actief dat bestaansrecht in te vullen. Het Facilitair Bedrijf (FB) wilde een dergelijke businesspartner worden…en is hard op weg!

Om een echte businesspartner te worden stelde het Facilitair Bedrijf de klantvraag centraal. Het Facilitair Bedrijf ging denken in processen in plaats van in afdelingen. Processen om vragen van klanten te vertalen naar producten en diensten. Processen om daarvoor de beste leveranciers te zoeken. Processen om te bewaken dat leveranciers doen wat is afgesproken en processen om te zorgen dat iedere vraag die binnenkomt ook adequaat wordt afgehandeld. Om van procesmatig werken een succes te maken, moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en welke bevoegdheden medewerkers hebben.

Vragen van de klant maken vaak de inzet van meerdere disciplines tegelijkertijd van het Facilitair Bedrijf noodzakelijk. Om een goede afstemming en juiste en tijdige realisatie te borgen, is het voeren van regie dan van belang.

De Wageningen UR is door ons ondersteund bij het inrichten van de processen, het toedelen en uitwerken van de rollen en het uitwerken en invoeren van het regiemodel. Hiervoor hebben wij ons Hoofdprocesmodel als basis gebruikt en in nauwe samenwerking met de Wageningen UR vertaald naar hun specifieke situatie.

Belangrijk onderdeel was het werken met cases uit de praktijk. Aan de hand daarvan zijn workshops georganiseerd met de medewerkers die een rol in de case hebben. Door medewerkers te betrekken op een manier die hen direct raakt, is het Facilitair Bedrijf bezig het gedachtegoed stap voor stap verder in de organisatie te verspreiden en te implementeren.


Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01