‘Samen-Werken’ in Tilburg

De afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Dat doet zij voornamelijk door de onderhoudswerkzaamheden in detail voor te schrijven en vervolgens tegen de laagste prijs aan te besteden. Het resultaat ervaren gemeente én marktpartijen als teleurstellend:de kwaliteit staat onder druk en er is altijd ‘gedoe’ over meerwerk. Dat moet anders en beter kunnen.

De situatie bij de gemeente Tilburg is niet uniek en waarschijnlijk zelfs exemplarisch voor de verstandhoudingen in de GWW sector. Tijdens een marktdialoog met ruim 15 ingenieursbureaus en aannemers kwam
duidelijk naar voren dat beide partijen - gemeente én markt - behoefte hebben aan andere, meer constructieve vormen van samenwerken. Belangrijke elementen hierin zijn een goede balans tussen prijs én kwaliteit, ruimte voor de markt om kennis in te brengen en het belonen van goede prestaties met kansen op nieuw werk en daarmee op continuïteit.


Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01