Zorg

Zorgaanbieders moeten voortdurend inspelen op omvangrijke veranderingen in de zorg. Het vertalen ervan naar hun dagelijkse bedrijfsvoering blijkt weerbarstig. Wij beschikken over het inzicht en de benodigde expertise om daarin doorbraken te forceren. Het is mijn uitdaging om zorgaanbieders daarbij te helpen.

 • Annemarie van der Meer
  GGZ-sector vol in beweging

  De geestelijke gezondheidszorg is in beweging. Door de verschillende stelsels waarbinnen de GGZ opereert hebben GGZ-zorgaanbieders te maken met veranderende regelgeving vanuit alle stelsels (Wmo, Zvw, WLz, Wfz en de Jeugdwet).

 • Georget Bouman
  Vertrouwen en transparantie sleutel voor zorginkoop

  Als we marktwerking in het huidige stelsel willen laten functioneren, zullen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op een andere manier afspraken moeten maken.

 • Maarten Batterink
  Ziekenhuisfusies leiden niet tot aantoonbaar betere kwaliteit zorg

  Significant deed in 2016 in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek naar de kwaliteitseffecten van veertien ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013.

 • Jitske Nijhuis
  Landelijke inventarisatie naar de triage van verwarde personen (2017)

  Ongeveer een jaar geleden voerden wij voor het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen een landelijke inventarisatie uit naar de triage van verwarde personen.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01