Vertrouwen en transparantie sleutel voor zorginkoop

Als we marktwerking in het huidige stelsel willen laten functioneren, zullen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op een andere manier afspraken moeten maken.

Vertrouwen in en transparantie naar elkaar is vooral in de ziekenhuiszorg en GGZ de volgende stap. De inkoop van medisch specialistische zorg en GGZ door zorgverzekeraars ligt regelmatig onder vuur. En niet onterecht want het kan op veel plaatsen nog beter. Ziekenhuizen die patiënten niet meer behandelen omdat hun quotum met de zorgverzekeraar is bereikt. Het gebrek aan inzichtelijke (kost)prijzen per aandoening/behandeling van ziekenhuizen en GGZ- aanbieders voor patiënten en zorgverzekeraars. De jaarlijkse contracteercyclus die onder hoge tijdsdruk wordt uitgevoerd en kwaliteit en proces het onderspit delven. Het zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat het beter kan en moet.

We helpen zorgverzekeraars op een strategische manier hun zorg in te kopen, door de introductie van andere of innovatieve inkoopmethoden, meer langdurige contracten te verkennen, interventiegericht in te kopen of het introduceren van social contracts. Ook helpen we zorgaanbieders om beter te anticiperen op de zorginkoop van zorgverzekeraars of hun zorgverkoop te professionaliseren. Transparantie over intenties, wederzijdse verwachtingen, kwaliteitscriteria en kosten zijn daarbij voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars essentieel. Meer transparantie leidt uiteindelijk ook tot meer begrip voor en vertrouwen in elkaar. Elkaar vertrouwen is een knop die om moet in een sterk controlegerichte en gejuridificeerde zorginkoop.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01