Ziekenhuisfusies leiden niet tot aantoonbaar betere kwaliteit zorg

Significant deed in 2016 in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek naar de kwaliteitseffecten van veertien ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013.

Dit onderzoek* toont aan dat fusies tussen ziekenhuizen niet aantoonbaar hebben bijgedragen aan een sterke verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Bij het overgrote deel van de 97 onderzochte kwaliteitsindicatoren (vier categorieën: zorginhoudelijk, wachttijden, patiëntervaringen en sterftecijfers), treedt geen significante verandering op na een fusie ten opzichte van de controlegroep van niet-gefuseerde ziekenhuizen. Voor een beperkt aantal indicatoren geldt dat er een verbetering of een verslechtering optreedt (zoals: een kortere ofwel een langere wachttijd voor specifieke behandelingen).

Kwalitatieve analyse op basis van interviews laat zien dat een fusie kan zorgen voor schaal- en schokeffecten. De belangrijkste schaaleffecten zijn: een betere mogelijkheid tot gedifferentieerd werken (specialiseren), het kunnen voldoen aan volumenormen en het versterken van de opleidingsstatus. De belangrijkste schokeffecten gaan over het momentum dat met de fusie ontstaat, waarbij processen en systemen worden gestandaardiseerd en geoptimaliseerd, op basis van de uitwisseling van best practices. Deze effecten op structuur- en procesniveau zijn echter nog niet zichtbaar in de onderzochte kwaliteitsindicatoren op uitkomstniveau

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is ACM tot de volgende bevindingen gekomen:
  1. Kwaliteitsverbeteringen door ziekenhuisfusies zijn niet aangetoond; 
  2. Er is noodzaak voor meer en toegankelijke kwaliteitsindicatoren; 
  3. Fusies zijn veelal niet noodzakelijk om kwaliteitsvoordelen te realiseren. Ook minder vergaande vormen van samenwerking zijn mogelijk om hetzelfde doel te realiseren.

*Dit onderzoek is deel van een tweeluik, waarbij ACM zelf onderzoek doet naar eventuele prijseffecten van ziekenhuisfusies. 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01