Landelijke inventarisatie naar de triage van verwarde personen (2017)

Ongeveer een jaar geleden voerden wij voor het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen een landelijke inventarisatie uit naar de triage van verwarde personen.

In deze inventarisatie schetsen wij negen bouwstenen die het Aanjaagteam verder ontwikkelde en presenteerde in haar sluitende aanpak. Nu zijn de regio’s aan zet: binnen de regio werken lokale partijen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. We attenderen jullie graag op het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ van ZonMw! Om de regio’s te ondersteunen in het realiseren van deze sluitende aanpak, stelt het actieprogramma een subsidiepot beschikbaar van ongeveer 45 miljoen euro. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen subsidies aanvragen voor projecten om samen met de lokale partners een plan op te stellen hoe een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag te organiseren en/of uitvoering te geven aan dit plan.
ZonMw stelt € 50.000,- tot € 250.000,- per project beschikbaar. Meer informatie over de subsidieoproepen is te vinden op de website van ZonMw.

De eerste mogelijkheid voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een projectvoorstel of de uitvoering van een project is op dit moment verstreken. De tweede mogelijkheid om subsidie aan te vragen is 7 maart 2017. We brengen deze bouwstenen heel graag samen met gemeenten/zorgaanbieders en alle andere relevante partners een stap verder in de praktijk. Mocht u bij het indienen van de subsidieaanvraag en/of bij de uitvoering van het project hulp (in welke vorm dan ook) kunnen gebruiken, neem dan vooral contact met ons op! Voor de tussenrapportage klik hier.

Georget Bouman (georget.bouman@significant.nl), Paula van Haaren (paula.van.haaren@significant.nl),
Jitske Nijhuis (jitske.nijhuis@significant.nl). 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01