Netwerksamenwerking

We zien dat er steeds meer aandacht komt voor een integrale aanpak: niet vanuit systemen of ketens denken, maar in netwerken.

Ook binnen de strafrechtketen zien we deze beweging ontstaan: van diverse overheidsbemoeienis wordt de slag gemaakt naar een integrale overheidsaanpak. Maar hoe realiseer je die netwerksamenwerking? Hoe gaan organisaties met verschillende rollen en uiteenlopende belangen samen bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijk doel in het netwerk?

Wij hebben diverse projecten uitgevoerd waar netwerksamenwerking een rol speelt:

  • De evaluatie van het Veiligheidshuis Amsterdam 
  • De ondersteuning van de kwartiermaker van het Actiecentrum Veiligheid in Amsterdam
  • De ondersteuning van de werkgroep continuïteit van zorg (waar de overgang van zorg rond start of beëindiging van de strafrechtelijke titel centraal staat) 
  • Verschillende projecten gericht op de werkwijze ZSM (een werkwijze waarbij de strafrechtelijke partners fysiek bijeenzitten om casussen met verdachten te beoordelen).

Wij vinden het belangrijk om over de inhoud en met alle betrokkenen samen te werken aan een goede samenwerking. Daarom hebben wij de Publieke Vernieuwingskracht ontwikkeld: een werkwijze waarin de bedoeling en ambitie centraal staan en blijven staan. Geen mooie verhalen, maar samen met alle stakeholders werken aan concrete verandering. The ‘whole system in de room’. En direct aan de slag. 

http://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/actiecentrum-veiligheid-amsterdam

http://www.continuiteitvanzorg.nl/uploads/files/Onderzoeksrapportage-omvang-doelgroep-CvZ.pdf

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01