Toekomst-verkenningen

Waarmee wordt een organisatie in de toekomst geconfronteerd? In een snel veranderende omgeving wordt het steeds belangrijker om te anticiperen op wat te gebeuren staat.

Wij helpen onze opdrachtgevers met onder andere heldere analyses van trends, het systematisch ophalen van verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen en het ontwikkelen van visie op de wijze waarop een organisatie hierop kan en wil inspelen.

We hebben in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie alternatieven verkend voor de invulling van het huidige stelsel van volwassenreclassering. Wat zijn de voor- of nadelen van de uitvoering van de reclasseringstaken bij één partij en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van marktwerking?

Ook hebben we een toekomstverkenning naar het speelveld van de justitiële jeugdinrichtingen uitgevoerd. Hiermee is een mogelijke koers uitgezet voor een duurzame, flexibele en toekomstbestendige inrichting van het stelsel voor vrijheidsbeneming van justitiële jongeren. De kern is dat de jeugdige centraal staat met zijn individuele behoefte aan zorg en mate van beveiliging, binnen de kaders van het jeugdstrafrecht.

Daarnaast hebben we voor het CJIB bekeken welke kansen voor doorontwikkeling er zijn. Waar moet het CJIB op inspelen wil het flexibel en proactief kunnen anticiperen op de veranderende omgeving? 

Op dit moment ondersteunen we het programma koers en kansen voor de sanctie-uitvoering. In deze toekomstverkenning wordt een ontwikkeling voor de organisatie van de sanctie-uitvoering uitgewerkt waarbij de organisatie veel beter past op het zorgdomeinen en het lokaal bestuur. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/19/tk-bijlage-1-verkenning-stelselvarianten-reclassering

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/13/tk-aanbieding-rapport-verkenning-invulling-vrijheidsbeneming-justitiele-jeugd

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01