Mobiliteit

Mobiliteitsvraagstukken kennen vele variabelen, autonome invloeden en een grote bestuurlijke gelaagdheid gecombineerd met de rol van de overheid als opdrachtgever. Openbaar vervoer is hier een goed voorbeeld van. Door onze jarenlange ervaring met opdrachtgeverschap, Europees aanbesteden en onze onderzoeksexpertise, zijn wij in staat complexe vraagstukken te analyseren en ook de oplossingen hiervoor te ontwikkelen en te realiseren. Wij houden van aanpakken!

 • Paul van Hooff
  Maatschappelijke kosten en baten van verduurzaming van vervoer

  Met het rekenmodel de Groene Cockpit kunnen we ramen tegen welke kosten het mogelijk is om een vloot van voertuigen te ‘vergroenen’ en inzicht krijgen in de maatschappelijke baten.

 • Fredo Schotanus
  Toekomst van concessiemanagement met CROW-KpVV

  Samen met het CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) hebben wij een visiedocument ontwikkeld over de wijze waarop ov-autoriteiten concessie- management de komende jaren kunnen vormgeven en verder kunnen ontwikkelen.

 • Fredo Schotanus
  Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen van ov-concessies

  Teruglopende subsidies, minder reizigers in krimpgebieden, het toenemende belang van duurzaamheid (zero-emissie in 2025) en de komst van innovatieve (taxi-app) bedrijven en oplossingen die ongetwijfeld hun weerslag gaan hebben op de rol van het ov.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01