Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen van ov-concessies

Teruglopende subsidies, minder reizigers in krimpgebieden, het toenemende belang van duurzaamheid (zero-emissie in 2025) en de komst van innovatieve (taxi-app) bedrijven en oplossingen die ongetwijfeld hun weerslag gaan hebben op de rol van het ov.

De wereld van het openbaar vervoer (ov) is in beweging. 

In die context staan ov-autoriteiten voor de opgave om via aanbestedingen concessies te verlenen voor het ov in hun regio. Wij ondersteunen ov-autoriteiten bij die opgave.

Een ov-aanbesteding is een belangrijk en complex project. Belangrijk omdat de belangen groot zijn: er moet een goed product komen voor de reizigers, er is veel geld mee gemoeid en als overheid wordt voor langere tijd een samenwerkingsrelatie met een vervoerder aangegaan. Complex omdat er veel keuzes gemaakt moeten worden, waar stevige investeringen mee gemoeid zijn, innovaties die elkaar steeds sneller opvolgen en dat allemaal in een politieke context met veel verschillende belanghebbenden. Wij zijn van mening dat bij zulke projecten de aandacht vooral moet worden gericht op doelgerichte interactie met belanghebbenden en de diverse inhoudelijke vraagstukken. Wij helpen u hierbij. Daarbovenop kunnen wij u ondersteunen met ruimte voor vernieuwing, anders kijken en anders denken waar nodig en relevant! Het project- en procesmanagement moet daarbij gewoon op orde zijn. Als een van de weinige adviesbureaus beheersen we al deze aspecten uitstekend. Waar nodig werken we samen met andere adviesbureaus voor hele specifieke vervoerkundige onderwerpen.

Wij ondersteunen ov-autoriteiten met het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen van ov-concessies van het begin tot het eind of delen daarvan. Vanaf de eerste voorbereidingen ondersteunen wij bij bijvoorbeeld de vormgeving en uitvoering van interactie met lokale belanghebbenden, marktconsultatie(s), het opstellen van diverse documenten zoals de nota van uitgangspunten/ inkoopstrategie, het programma van eisen en het beschrijvend document. Ook de uitvoering van de aanbesteding zelf, de beoordeling en de gunning begeleiden wij met onder meer het opstellen van de nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van beoordeling. Naast de inhoudelijke ondersteuning, de interactie met belanghebbenden en het project- en procesmanagement van de aanbesteding adviseren wij onze opdrachtgevers over de inrichting van het concessiemanagement, de energietransitie en implementatie van de concessies.

Wij hebben een lange historie op het gebied van het uitvoeren van ov-aanbestedingen voor verschillende opdrachtgevers. We hebben de provincie Zuid-Holland begeleid bij diverse concessies: ‘busvervoer over de weg Zuid-Holland Noord (ZHN)’, ‘treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda (TAG)’ en ‘busvervoer over de weg Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (HWGO). Momenteel ondersteunt Significant de provincie met de multimodale concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). Ook voor de Stadsregio Amsterdam hebben we de aanbestedingen van alle concessies reeds meermaals ondersteund: de concessies Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden. Andere opdrachtgevers van Significant zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (en de rechtsvoorgangers Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden), de provincies Zeeland, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01