Maatschappelijke kosten en baten van verduurzaming van vervoer

Met het rekenmodel de Groene Cockpit kunnen we ramen tegen welke kosten het mogelijk is om een vloot van voertuigen te ‘vergroenen’ en inzicht krijgen in de maatschappelijke baten.

Het gaat daarbij om bussen, maar ook om voertuigen ten behoeve voor het doelgroepenvervoer en vrachtwagens, met verschillende aandrijftechnologieën, zoals diesel, (groen)gas, verschillende vormen van elektrische aandrijving en waterstof.

De Groene Cockpit is een instrument, een rekenmodel, waarmee we een onderbouwde inschatting kunnen maken van de Total Cost of Ownership van een vloot van voertuigen. We hebben het oorspronkelijk ontwikkeld als bussenmodel, voor een ‘busvloot’, maar we hebben het uitgebreid zodat het ook kan worden gebruikt voor taxi’s of voor een vloot van vrachtwagens. Per toepassing ontwikkelen we een maatwerkversie van het oorspronkelijke bussenmodel.

In het ‘bussenmodel’ zijn de kenmerken van de concessie opgenomen, zoals de dienstregeling en de samenstelling van de gewenste busvloot. We rekenen met kostenposten, zoals brandstof, onderhoud en personeel. De milieufactoren die worden meegenomen bestaan uit de emissies van CO2, NOx en fijnstof. Ook kenmerken van de bussen (actieradius per brandstoftype en de storingsgevoeligheid) zijn in het model opgenomen. Vervolgens kan in scenario’s een businesscase worden uitgewerkt, resulterend in de (maatschappelijke) kosten per jaar en kosten per kilometer. Met het rekenmodel kan de vraag worden beantwoord tegen welke kosten en met welke (milieu)baten een ‘vergroening’ van een busvloot haalbaar is.

Met behulp van de uitkomsten van het rekenmodel is de Stadsregio Arnhem Nijmegen geadviseerd over de wijze waarop zij vergroening in de aanbesteding kunnen opnemen. Daarnaast is het model toegepast in opdracht van de provincie Utrecht voor de buslijnen in Amersfoort, de provincie Limburg en in de concessiegebieden rond Amsterdam in opdracht van de Stadsregio Amsterdam. Bij iedere toepassing wordt het instrument geactualiseerd en worden de gegevens up-to-date gemaakt.

Door het rekenmodel aan te passen en te vullen met parameters voor personenwagens of vrachtwagens kan het rekenmodel ook worden gebruikt voor deze voertuigen. In beginsel kunnen er dezelfde soort vragen mee beantwoord worden.

Voor de regio Venlo is met het aangepaste model een verkenning gemaakt van de mogelijkheden om (een deel) van het lokale vrachtvervoer te vergroenen. Voor de regio Arnhem Nijmegen is een aangepaste versie van het rekenmodel gebruikt om verschillende varianten in verduurzaming van het doelgroepenvervoer door te rekenen.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01