Toekomst van concessiemanagement met CROW-KpVV

Samen met het CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) hebben wij een visiedocument ontwikkeld over de wijze waarop ov-autoriteiten concessie- management de komende jaren kunnen vormgeven en verder kunnen ontwikkelen.

Door de steeds sterkere dynamiek in de wereld van het openbaar vervoer, is een andere wijze van aansturing en samenwerking tijdens de looptijd van de concessie noodzakelijk.

CROW-KpVV heeft onder meer als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis op het gebied van mobiliteit. Eén van de onderwerpen hierbij is opdrachtgeverschap in het openbaar vervoer. Concessiebeheer en -management is daarmee ook onderdeel van het werkgebied van het CROW-KpVV.

Het doel van de opdracht was het ontwikkelen van een visie op concessiemanagement. De visie is begin 2013 opgeleverd. De belangrijkste aanbevelingen zijn om in het openbaar vervoer naast juridische concessieovereenkomsten ook te werken met een zogenaamd sociaal contract, waarin de 'geest van de samenwerking' is weergegeven. Ook moet er naast de al uitvoerige monitoring op feiten (stiptheid, uitval, et cetera) meer aandacht komen voor de zachtere kant in de relatie: wederzijdse verwachtingen en belevingen. De derde aanbeveling is om explicieter afspraken te maken over de inrichting van de relatie. 

Op basis van het visiedocument is de 'agenda van de toekomst' opgesteld die de komende jaren als leidraad dient bij de ontwikkeling van het concessiebeheer en concessiemanagement bij ov-autoriteiten. Bij verschillende bijeenkomsten hebben we het afgelopen jaar aandacht besteed aan de verschillende elementen van het visiedocument en zijn bij verschillende aanbestedingen instrumenten als het sociaal contract geïntroduceerd en opgenomen als onderdeel van het Programma van Eisen. Ook de komende jaren gaan we samen met CROW-KpVV aan de slag om de elementen van de visie op concessiemanagement verder te concretiseren en te implementeren in de praktijk. 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01