Sociaal domein

De tijden van grote economische voorspoed zijn voorbij. Misschien wel voor altijd. Dat vraagt om een samenleving die zich aanpast en meebeweegt. Het sociale domein maakt de komende jaren een enorme ontwikkeling door om de ondersteuning van kwetsbare burgers vitaal te maken en te houden. Dat is waar wij voor gaan!

 • Lieke van de Camp
  Langer zelfstandig wonen

  De overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Langer zelfstandig wonen is een gezamenlijke opgave van burgers, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoren en ondernemers.

 • Linda Bakker
  Evaluatie van de Wet inburgering 2013

  Inburgering wordt als belangrijk gezien voor een volwaardige participatie in de samenleving, maar het huidige inburgeringsstelsel kent diverse tekortkomingen die een effectieve inburgering in de weg staan.

 • Bart Geurts
  Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs

  Vanaf 1 juni 2017 is de AMvB reële kostprijs thuisondersteuning van kracht. Dit betekent dat gemeenten een reële kostprijs moeten vaststellen en onderbouwen voor alle Wmo-dienstverlening.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01