Langer zelfstandig wonen

De overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Langer zelfstandig wonen is een gezamenlijke opgave van burgers, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoren en ondernemers.

Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de benodigde ondersteuning van thuiswonende ouderen. Hierin is het van belang dat gemeenten borgen dat deze ondersteuning laagdrempelig is en afgestemd op de behoeften van haar burgers. De gemeente krijgt hiermee ook een faciliterende rol om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar wat kan een gemeente doen om dit te bereiken?

Er zijn veel actoren betrokken bij de invulling van het beleid om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen zelf, cliƫntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, mantelzorgers et cetera geven gezamenlijk vorm aan dit beleid. Door de hervormingen in de zorg verandert de rolverdeling tussen deze betrokken partijen. Voor een geslaagd beleid rondom langer thuis wonen is het van belang om alle stakeholders in beeld te hebben en om keuzes te maken met betrekking tot de rol van de gemeente. Wij ondersteunen gemeenten bij het in beeld brengen van het veld en de factoren die invloed hebben op langer thuis wonen. Daarnaast helpen we gemeenten gerichte (beleids)interventies toe te passen zodat het ingezette beleid rondom dit thema succesvol is.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01