Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs

Vanaf 1 juni 2017 is de AMvB reële kostprijs thuisondersteuning van kracht. Dit betekent dat gemeenten een reële kostprijs moeten vaststellen en onderbouwen voor alle Wmo-dienstverlening.

Deze AMvB regelt dat ‘wethouders een reële kostprijs moeten vaststellen voor alle vormen van Wmo-dienstverlening in hun gemeenten’. Een kostprijs die gebaseerd is op een fatsoenlijk loon voor medewerkers, goede kwaliteit en deskundigheid en continuïteit van zorg voor cliënten. Hoewel de AMvB een harde maatregel lijkt, is er wel degelijk ruimte voor gemeenten om hier een eigen invulling aan te geven. In bijgevoegde presentatie lichten wij toe hoe u dit volgens ons kunt doen.

Wilt u meer weten over het vaststellen en onderbouwen van een reële kostprijs? Kijk dan eens naar bijgevoegde presentatie of neem contact met ons op. 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01