Partner_foto_per_2015

Over ons

Wij zijn Significant

Wij zijn Significant! Wij zijn nieuwsgierige professionals die werken aan publieke vernieuwing. Onze focus ligt op organisaties in het publieke domein. Onze opdrachtgevers zijn de klassieke overheden zoals het rijk, provincies en gemeenten, maar ook organisaties die actief zijn in het publieke domein of publieke taken uitvoeren zoals onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, maatschappelijk dienstverleners, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en agentschappen van het rijk.

Historie

Significant is opgericht op 1 januari 2003 als zelfstandig advies- en onderzoeksbureau. Sinds de oprichting heeft Significant zich gevestigd in de advies- en onderzoeksmarkt. We hebben onze competenties verder ontwikkeld op het gebied van (het uitvoeren van) kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het adviseren over vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en aanbesteden. Om onze hoge professionele standaard te kunnen bereiken hebben we onze kennis van het publieke domein verdiept. Onze focus ligt op de zorg, veiligheid en justitie, sociaal domein, mobiliteit en de bedrijfsvoering van publieke organisaties. Voor ons is maar één ding belangrijk en dat is onze opdrachtgevers te laten schitteren.

In september 2017 heeft Significant APE Public Economics overgenomen. APE is een 100% dochter van Significant en blijft als zelfstandige werkmaatschappij actief. Vestigingsplaats is Den Haag. Met de overname van APE verbreedt Significant haar inhoudelijke expertise en netwerk in de maatschappelijke domeinen sociale zekerheid en participatie, openbaar bestuur, onderwijs en cultuur, en internationale samenwerking. APE en Significant kunnen opdrachtgevers gezamenlijk met een breed palet aan diensten ondersteunen bij domeinspecifieke en domeinoverstijgende vraagstukken in het publieke domein.

Op dit moment heeft Significant 7 partners (eigenaren): Rob Veeke, Jan-Pieter Papenhuijzen, Elliott Thijssen, Ruud Plu, Wouter Jongebreur, Jeroen van Alphen en Patrick Tazelaar.

Netwerkorganisatie

De vraagstukken in het publieke domein zijn complex en niet vanuit een invalshoek op te lossen. Willen we opdrachtgevers goed kunnen helpen dan is het samenbrengen van denkkracht vanuit verschillende disciplines onontbeerlijk. Daarom zien wij onszelf ook als een netwerkorganisatie. Ons netwerk bestaat uit medewerkers met verschillende competenties en uit een extern netwerk van professionals. Zo hebben we een groep aan ons verbonden: ‘onze ambassadeurs’. Zij zijn autonome professionals met een goede staat van dienst, een breed netwerk en uitgesproken competenties met wie we intensief samenwerken en complexe vraagstukken oplossen.

Een Significanter is altijd herkenbaar als een gedreven en nieuwsgierige professional. Wij bouwen relaties met onze opdrachtgevers zorgvuldig op waarbij we een persoonlijke benadering belangrijk vinden. Van mens tot mens. Om opdrachtgevers echt te kunnen helpen moeten we goed van elkaar weten wat belangrijk is en wat onze drijfveren zijn. Niet voor niets is ons bestaande netwerk onze grootste bron voor nieuwe opdrachten.

Ons onderzoek voldoet aan hoge (wetenschappelijke) kwaliteitsstandaarden. Dat kan omdat wij onafhankelijk opereren en ervoor zorgen dat we niet ‘zomaar’ een mening verkondigen. Oneliners klinken vaak mooi, maar horen niet in een onderzoek thuis. Uitkomsten zijn onderbouwd met feiten. Conclusies zijn eerlijk en oprecht. Alleen zo zijn wij in staat om het verschil te maken en realiseren we echte vernieuwing.

Cultuur

Wij zijn een informeel bedrijf. Een platte organisatie met weinig hiërarchie kenmerkt onze interne structuur. Natuurlijk hebben we goede onderlinge afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is, hebben daar onze eigen ‘Way of Working’ op gebaseerd en zijn natuurlijk ISO gecertificeerd (aangemerkt als 'state of the art’).

We bieden volop kansen aan iedere medewerker. Daardoor kun je jezelf snel ontwikkelen, krijg je een grote eigen verantwoordelijkheid en heb je veel vrijheid om jouw professionele toekomst te bepalen. De kracht en persoonlijke talenten van medewerkers staan daarbij centraal. Voor jonge medewerkers hebben we het Talent Developmentprogramma opgezet. Dat doen we samen met onze ‘Jonge Honden’ die zich hebben verenigd en meedenken over nieuwe ontwikkelingen. We staan altijd open voor bijzondere ontwikkelwensen zoals een dag in de week lesgeven op een middelbare school, promoveren of een sabatical.

Hard werken gaat goed samen met ontspanning. Regelmatig zijn er gezellige borrels voor alle medewerkers of kleinere groepen. Diverse collega’s sporten gezamenlijk en organiseren kleine events en grote social events. Zo is onze jaarlijkse ‘Signifiski’ zowel legendarisch als mythisch (‘what happens on the mountain, stays on the mountain’).

 

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01